Bölüm Hakkında


GENEL TANITIM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon; bireylerin yaşam boyunca hareketlerini geliştirmek, korumak ve hareket kısıtlılıklarını tedavi etmek için hizmet sunan bir bilim dalıdır. Bu hizmetler yaşlanma, yaralanma, ağrı, hastalıklar, bozukluklar veya çevresel etkenler tarafından vücudun bedensel hareketlerinin bozulduğu durumlarda bireylerin hareket yeteneğini geliştirmek için gereken fizyoterapi uygulamalarını içerir.

Fizyoterapi yaşam kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, hareket yeteneğinin desteklenmesi, korunması ve iyileştirilmesi-tedavi edilmesi ile ilgilenir.

Fizyoterapist kimdir?

Fizyoterapistler; fizyoterapi alanında lisans eğitimi (4 yıl) veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.

Fizyoterapistler, bireylerin hareket yeteneğini geliştirmek ve korumak için çalışan kişilerdir. İnsanlara yaşamlarının herhangi bir evresinde yaşlanma, yaralanma, hastalıklar, bozukluklar veya çevresel etkenler nedeniyle hareket yetenekleri etkilendiğinde yardım edebilirler.

Fizyoterapistler, lisans eğitini süresince fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimi alanında kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapiye ihtiyaç duyan bireylerin, fizyoterapiye özgü değerlendirmelerini yapan ve rehabilitasyonlarını planlayıp uygulayan sağlık çalışanlardır.

Fizyoterapistlerin çalışma alanları nelerdir?

Fizyoterapistler;

·         Ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet hastaneleri vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde,

·         Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

·         Birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda,

·         Endüstri alanlarında, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler.

Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora derecesi; doçent ve profesör unvanı alabilirler. Eğitimci ve araştırmacı olarak mesleklerine devam edebilirler.